Algemeen
Posted in

Behandeling van acne-littekens

acne littekens
Posted in
acne littekens

Acne littekens zijn een veel voorkomende complicatie van acne.  Littekens hebben vaak een negatieve invloed hebben op het psychosociale welzijn van de patient. Een acne litteken is meestal het resultaat van hevige acne met daarbij horende ernstige en langdurige inflammatie. Ze kunnen  echter ook optreden bij bij milde acne. Eenmaal de littekens er zijn, is het vaak erg moeilijk om volledige herstel te krijgen. Er bestaan heel veel therapieën voor acne littekens, doch vele zijn niet effectief.1

In de eerste plaats is preventie en een goede behandeling van acne dus erg belangrijk.

 

Soorten acne littekens

Er bestaan verschillende soorten acne littekens, afhankelijk van of er een verlies aan collageen is (atrofische littekens), dan wel een toename aan collageen (hypertrofische littekens of keloid). Andere bijwerkingen die kunnen optreden bij acne is post-inflammatoire hyperpigmentatie  (donkerverkleuring) en post-inflammatoir erytheem (roodheid).

Atrofische acne littekens komen veruit het meeste voor (bij 80-90%). Deze littekens kunnen worden ingedeeld in 3 groepen: icepick, boxcar en rolling scars. Deze indeling is belangrijk omdat elk litteken een andere behandeling nodig heeft.

Rolling scars - acne littekens

Rolling Scars

Brede depressie met afgeronde rand

Icepick acne litteken

Icepick litteken

Diep, V-Vormig litteken

Boxcar acne littekens

Boxcar litteken

U-vormig litteken met scherpe randen

Mogelijke behandelingen

Er bestaan nog geen algemene richtlijnen voor de optimale behandeling van acne littekens. Bijgevolg bestaan er veel verschillende mogelijke behandelingen.

Chemische peelings

 Bij een chemische peeling worden vloeistoffen op basis van zuren op de huid aangebracht. Chemische peelings worden ingedeeld in oppervlakkige, medium of diepe peelings, afhankelijk van hoe diep ze in de huid kunnen binnendringen. Met een oppervlakkige of medium peeling (meestal glycolzuur of salicylzuur peeling) is geen effect te verwachten op littekens. Oppervlakkige tot medium peelings zijn vooral nuttig bij actieve of comedonale acne ter aanvulling van een medische behandeling. Voor acne-littekens zijn diepere peelings het meest geschikt. Focale TCA peeling in hoge concentraties (TCA CROSS 70-90%) is in het bijzonder werkzaam voor ice-pick littekens2,3,4.

Fractionele laser

Bij fractionele laser wordt enkel een fractie van de huid behandeld door het creeëren van minuscule kolommen warmte in de huid. Bij fractionele CO2 lasers wordt de opperhuid beschadigd, bij fractionele niet ablatieve laser (NAFL) blijft de opperhuid intact. Door laserbehandelingen wordt een gecontroleerd wondhelingsproces in gang gezet wordt. Er ontstaat een betere verdeling en kwaliteit van het collageen in de dermis, gelijkaardig aan wat gezien wordt in ongeschonden huid. Laserbehandelingen zijn nog steeds de standaard behandeling van acne-littekens.1

Microneedling (percutane collagen inductie therapie)

Bij microneedling wordt door middel van fijne naaldjes kleine verwondingen gemaakt in de lederhuid of dermis. Hierdoor komen groeifactoren vrij en wordt de aanmaak van collageen en elastine gestimuleerd. Deze techniek kan de ernst van atrofische littekens verminderen, oa bij rolling scars. Indien needling wordt gecombineerd met PRP is nog beter resultaat te verwachten 5,6. De diepte van de naaldjes dient minstens 1,5 mm te zijn. Lokaal verdoving is noodzakelijk. Deze behandeling mag enkel in een artsenpraktijk worden uitgevoerd.

Andere

Subcision, een chirurgische techniek waarbij een naald onder het litteken wordt gebracht kan verbetering geven bij rolling scars. Fillers kunnen gebruikt worden bij rolling of boxcar littekens7.

Conclusie

Er bestaat niet één effectieve therapie voor de behandeling van acne-littekens. Volledig verdwijnen van de littekens is vaak moeilijk. Middels de juiste techieken en combinaties kan echter een zeer aanzienlijke verbetering van de littekens bekomen worden. Er zijn steeds meerdere behandelingen nodig. Combineren van behandelingen geeft de voorkeur gezien er vaak meerder soorten acne-littekens bij dezelfde patiënt aanwezig zijn én acne-littekens vaak een probleem zijn in de verschillende lagen van de huid.7

Dr. Bracke en Dr. Casaer bieden verschillende behandelingen en combinaties van behandelingen aan waaronder chemische peelings (oppervlakkig, medium en TCA cross 70%), laserbehandelingen (ablatieve CO2 en niet ablatieve fractionele laserbehandeling), microneedling met of zonder PRP, fillers  en subcision om acne-littekens aan te pakken.

Klik hier voor een afspraak en eventueel een behandelingsplan voor uw acne-littekens. (afspraaktype: esthetische behandeling intake)

Referenties

  1. Abdel Hay R, Shalaby K, Zaher H, Hafez V, Chi CC, Dimitri S, Nabhan AF, Layton AM. Interventions for acne scars. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 4. No.: CD011946. DOI: 10.1002/14651858.CD011946.pub2.
  2. Agarwal, N., Gupta, L. K., Khare, A. K., Kuldeep, C. M., & Mittal, A. (2015). Therapeutic Response of 70% Trichloroacetic Acid CROSS in Atrophic Acne Scars. Dermatologic Surgery, 41(5), 597–604.
  3. Kravvas, G., & Al-Niaimi, F. (2017). A systematic review of treatments for acne scarring. Part 1: Non-energy-based techniques. Scars, burns & healing, 3, 2059513117695312.
  4. Kontochristopoulos G, Platsidaki E. Chemical peels in active acne and acne scars. Clin Dermatol. 2017;35(2):179–182.
  5. Asif M, Kanodia S, Singh K. Combined autologous platelet-rich plasma with microneedling versus microneedling with distilled water in the treatment of atrophic acne scars: a concurrent splitface study. J Cosmet Dermatol. 2016;15:434–43.
  6. Fabbrocini G, De Vita V, Pastore F, Panariello F, Fardella N, Sepulveres R, et al. Combined use of skin needling and plateletrich plasma in acne scarring treatment. Cosm Dermat. 2011;24:177–83.
  7. Bhargava, S., Cunha, P. R., Lee, J., & Kroumpouzos, G. (2018). Acne Scarring Management: Systematic Review and Evaluation of the Evidence. American Journal of Clinical Dermatology, 19(4), 459–477

Dr. S. Bracke